torstai 23. helmikuuta 2017

Kuinka Pietaria rakennettiin

Pietarin rakentamisesta on kirjoitettu teoksia enemmän kuin monesta muusta kaupungista. Osaksi innostus johtuu ns. tehtävän helppoudesta; koska kaupungin perustamisesta on vasta 314 vuotta, suuri (suurin?) osa aihetta valottavista asiakirjoista on tallella.

Suomeksikin on jotakin ilmestynyt. Rakentamiseen viitataan monin kohdin muun muassa Jarmo Nirosen kirjassa Suomalainen Pietari, ja suomalaisesta näkökulmasta aihe on kiinnostanut muitakin.

Kuitenkin moni venäjäksi ilmestynyt teos olisi ollut kääntämisen väärti, tätä on tehty yllättävän vähän. 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun rakentamista valottaa suvun suomalaista haaraa varten käännetty teos noin 50 vuotta kaupungissa toimineesta arkkitehdista Hieronymus Küttneristä; tällaiset teokset varmaan kiinnostaisivat suomalaisia. Onneksi on ilmestynyt aihetta valottavia matkaopaskirjoja.

Vuonna 1999 ilmestynyt Kuinka Pietaria on rakennettu perustuu pari vuotta aikaisemmin Lappeenrannassa pidetyn seminaarin antiin. Teos on laaja, myös laajasti ja hyvin kuvitettu. Varsinkin professori Vilhelm Helanderin artikkelit paneutuvat aiheeseen perusteellisesti. 

Helander kirjoittaa varsin kaikenkattavasti Pietarin ja lähiympäristön rakentamisen vaiheista 1700-luvulta 1900-luvun alkuun. Dosentti Irina Bryzgalovan, Pietarin arkkitehti- ja insinööriyliopiston dosentin, on ollut määrä jatkaa tästä, mutta hänen artikkelinsa on lähinnä toteava eli ei analysoiva, ja joiltakin osin se toistaa matkaopaskirjoissa turisteille jo moneen kertaan kerrottua. 

Pietarin arkkitehtuurista suunnittelijan silmin kirjoittaa professori Kalevi Pöykkö. Asiaan kuuluu, kun suomalaiset ja eteläkarjalaiset ovat olleet asialla, että teoksessa käsitellään myös Pietarin merkitystä Kaakkois-Suomelle (ja Suomen merkitystä Pietarille). Artikkelit täydentävät toisiaan, mutta olisi odottanut vahvempaa ja asiantuntevampaa venäläistä näkökulmaa.

Silloinen Kaakkois-Suomen taidetoimikunta lienee kirjan taustalla, samoin Etelä-Karjalan kesäyliopisto (kustantajaa ei ole mainittu!). Olisi tarvittu myös kustannustoimittajaa, präntti- ja kielivirheitä on paikoin. Ja mistä tuo kirjaimen w käyttö? Huomaa, että kaikki asiantuntijat eivät osaa venäjää, ja kuitenkin kirjoittavat Pietarista.

Perusteellisuutensa vuoksi teos toimii edelleen hyvänä johdatuksena aiheeseen, myös venäjäksi. Tunnetaankohan kirjaa kuitenkaan Venäjällä?

Kuinka Pietaria on rakennettu. Pietarin arkkitehtuurin historiaa ja kulttuuriheijastumia. Как строился Санкт-Петербург. История архитектуры Петербурга и ее отражение в культуре. Toim. Mikko Heikkilä. Käännökset Markus Hulkkonen. Ei kustantajaa, Gummerus Kirjapaino Oy 1999, 201 s. (joista 117 s. suomeksi ja loppu venäjäksi).


Teksti julkaistaan ensi kerran tällä palstalla 23.2.2017.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti