perjantai 14. kesäkuuta 2013

Retkeilijän huolia ja huomioita

Mitä luonto merkitsee retkeilevälle, luonnossa kulkevalle ihmiselle ympäristöstä kokemamme melko totaalisen huolen aikakaudella?

Professori Yrjö Haila vastaa tähän kysymykseen vuonna 2004 ilmestyneessä kirjassaan lähtemällä liikkeelle kielestä, jota käytämme. "Luonto" ja "ympäristö" ovat periaatteessa eri asioita, ja siksi puheemme uhista ja biosfäärin eri ilmiöistä on usein hyvin erittelemätöntä. Luonto on enemmän kuin ympäristöongelmien summa, vaikka monesti juuri niistä puhuttaessa kuvitellaan oltavan "asian ytimessä".

Kieleen liittyy myös kokemuksemme ihmiskunnan syyllisyydestä. On varmasti ihan totta, että ihmiset kykenevät tuhoamaan monien muiden lajien elinmahdollisuuksia, mutta suurimmat vahingot me kykenemme tekemään itsellemme. Ihminen ei toisin sanoen kykene uhkaamaan elämän jatkumista maapallolla, omat piirustuksensa hän kykenee pilaamaan.

Kirjoittajan ajatuksia vapaasti soveltaen voi väittää, että ihmiskunnan mahdollisuudet ymmärtää oman elinpiirinsä luonnetta ja ilmiöitä lähtevät kokonaisvaltaisesta kokemisesta, eivät vain uhkien torjunnasta. Uhista puhuminen, ja tässäkin sovellan kirjoittajaa vapaasti, puolestaan on usein politiikkaa, jonka taustalla ovat intressit – eivät luonnon, vaan joidenkin ihmisryhmien intressit.

Hailan sanoma on, että ympäristöuhkien haasteet on otettava vastaan käyttämällä kulttuurin kaikkia voimavaroja ja mahdollisuuksia. Luonnostakin on, käsitteen positiivisessa merkityksessä, "otettava kaikki irti". Retkeilijän on hyvä kohdata niin puhdas luonto, ihmisen vaikutukset siihen kuin ihmiskunnan kulttuurissa näkyvä suhteemme ympäristöön. Siinä kokonaisuudessa kaikki vaikuttaa kaikkeen.

Samalla ihmisen on tarkkailtava omaa toimintaansa kriittisesti. Vahingollista ei ole vain harjoittaa elinympäristöä likaavaa kaivostoimintaa, vaan myös suhtautua välinpitämättömästi erilaisen luonnossa kulkemisen kääntöpuoliin. Onko esimerkiksi aivan varmaa, että tapamme tuottaa ja käsitellä jätteitä on edes 5-prosenttisesti järkevällä pohjalla?

Yrjö Hailan teos lähestyy ajoittain jopa filosofista pohdiskelua ja muistuttaa, että myös taiteessa heijastuu se, miten luonnon koemme ja minkä arvon ja merkityksen omille kokemuksillemme annamme.

Yrjö Haila: Retkeilyn rikkaus. Luonto ympäristöhuolen aikakaudella. Kustannus Oy Taide 2004, 207 s.

Teksti julkaistaan ensimmäisen kerran tässä 14.6.2013.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti